EMİN TERAPİ

EMİN TERAPİ

EMİN TERAPİ

PREV
NEXT

ANLAMLI DOKUNUŞLAR

BİREY TERAPİSİ

Kişinin ihtiyaçlarına uygun bire bir görüşmeleri kapsar. Seans sıklığı ve görüşmelerin ne kadar süreceği ele alınan konuya ve bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Danışman ve danışan beraber süreci yapılandırır.

ÇİFT TERAPİSİ

Çift terapisi: evlilik öncesi uyum, evlilik süreci, bireysel farklılıkların ilişkiye olası etkileri, yakın ilişiler, ayrılma, duygusal bağların zayıflaması, evlilik içi şiddet, aldatma, boşanma süreci, cinsel sorunlar… gibi ilişkilerle bağlantılı pek çok süreci içermektedir.

GRUP TERAPİSİ

Danışanların sorun ve yaşanmışlıklarını, güvenilir bir ortamda benzer problemlere sahip grup arkadaşlarına ifade eder. Grup üyelerinin deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını, birbirlerinin deneyimlerinden fayda sağlamalarını, yeni sosyal becerilerle ilerleme göstermelerini amaçlar.

ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

Çocukların yaşadıkları ve yaşattıkları anlam dünyaları yetişkinlerinkinden oldukça farklıdır. Bu farklılıklar çocuklarla çalışırken daha değişik teknikleri kullanmayı gerektirir. Özellikle çocuklarda oyun terapisi daha etkili olmaktadır. Onların yaşantılarına yaklaşarak, anlaşılmalarını ve kendilerini, onların dillerinden ifade etmelerini sağlamak hedeflenir.

PSİKOEĞİTİM

Yüzyıllar öncesinden sokrates’in savunduğu gibi “ Araştırılmayan, incelenmeyen, üzerine düşünülmeyen bir hayat yaşamaya değmez. Günlük hayatın koşturmacasında pek çok sıkıntıyı, sorunu, problemi, ağırlığı sırtımızda taşıyabiliyoruz. Bu da bizim daha fazla yorulmamıza ve yıpranmamıza sebep olabiliyor.

TESTLER

Farlı kategorilerde uyguladığımız pek çok test bulunmaktadır. Bireyin talep ettiği test varsa uygulanır. Terapi seansları süregiderken eğer ihtiyaç duyulursa amaca uygu, süreçte fayda sağlayacak, kısa zamanda çok bilgi sağlayacak test varsa , danışanın istek ve arzusuna göre uygulanabilir.

CİNSEL TERAPİ

Cinsel ilişki; çiftlerin bedensel, duygusal ve düşünsel olarak gerçekleştirdiği bir eylemdir. Haz alma ve üreme amacı taşır. Doğal bir gereksinimdir ve doğal bir şekilde tatmin edilmelidir.

AİLE TERAPİSİ

Aile kavramı; anne, baba ve çocuklardan oluşan birey ve toplum yararına bir çok işlevi olan ve bu işlevleri yerine getirdikçe varlığını sürdüren en küçük toplumsal kurumdur.

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, süregiden bir içsel yaşantı ve davranış örüntüsü. Bu alanlardan ikisinde yaygın biçimde görülmektedir. Süre giden esneklikten yoksun bu örüntü, çok değişik kişisel ve toplumsal durumları kapsar. Klinik açıdan belirgin sıkıntıya yol açmaktadır.

Hakkımızda

Emin terapi merkezimiz uzman psikologlarca hizmet vermektedir. Kuruluşumuzdan bu yana bireyin kişisel gelişimine ve ilerleyişine önem vermekteyiz. Bütüncül psikoterapi perspektifinden, kişinin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hizmete uygun bir sistemle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Randevu & İletişim

Referanslarımız

Makalelerimiz

Emin Terapi olarak uzmanlarımız tarafından kaleme alınan makalelerimizi okuyarak bilgi edinebilir ve problemleriniz için çözüm bulabilirsiniz.

kimlerle çalıştık?

TOP