Birey Terapisi-TEST

Kişinin ihtiyaçlarına uygun bire bir görüşmeleri kapsar. Seans sıklığı ve görüşmelerin ne kadar süreceği ele alınan konuya ve bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Danışman ve danışan beraber süreci yapılandırır.

Kişisel Gelişim

Duygudurum Bozuklukları
Majör Depresyon
Distimi

Cinsel İşlev Bozuklukları

Anksiyete / Kaygı Bozuklukları
Panik Bozukluğu
Sosyal Kaygı
Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Özgül Fobiler

TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
Travmalar

OKB

Somatoform Bozukluklar
Somatizasyon bozukluğu
Konversiyon Bozukluğu
Hipokondriyazis
Beden Dismorfik Bozukluğu

Yeme Bozuklukları
-Anorekriya Nervoza
-Bulimiya Nervosa
-Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Uyku Problemleri
-Rüyalar
-Uyku Düzensizlikleri

Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozukluklarının oluşumunda geçmiş yaşam deneyimleri, sosyal çevre, bazı genetik faktörler, önemli rol oynamaktadır. Terapide hedef; bireyin uyumlu, sağlıklı , kendisine zarar veren yapıları yararlı yapılarla değiştiren, istendik bir düzene ulaşmış olmasıdır. Güvenli bir terapötik ilişki içerisinde yargılama olmaksızın, birey anlaşılması ve gelişimi önceliklidir.

Şizoid KB
Antisosyal KB
Borderline KB
Histrionik KB
Narsisistik KB
Kaçıngan / Çekingen KB
Obsesif / Takıntılı KB
Bağımlı KB
Depressif
Pasif Agressif
Self defeting /kendini heder eden kişilik

Kayıp / Yas
Ölüm
Boşanma
Ayrılık

Öfke Problemleri

Stresle Başa Çıkma

Bağımlılıklar

TOP