Çift Terapisi

Çift terapisi: evlilik öncesi uyum, evlilik süreci, bireysel farklılıkların ilişkiye olası etkileri, yakın ilişiler, ayrılma, duygusal bağların zayıflaması, evlilik içi şiddet, aldatma, boşanma süreci, cinsel sorunlar… gibi ilişkilerle bağlantılı pek çok süreci içermektedir.

Çift terapisi veya aile danışmanlığında yaşanılan problemlere uygun bir yol seçilerek, amaç ve hedeflere götürecek bir süreç takip edilir.

Evliliğinizde ya da eşinizle ilişkinizde kendinizi ezilmiş mi hissediyorsunuz? Kalbiniz kırık, incinmiş ve yapayalnız. Seviliyor ve değer veriliyordunuz ama şimdi geriye pişmanlık ve güceniklik kaldı ve kendinizi tamamen sıkışmış mı hissediyorsunuz? Ankara Evlilik Terapisti ve Aile Terapisti olarak tarafların iletişimlerinde ve gerilimi çözmede daha iyi yollar bulmalarına yardım ediyoruz. Çatışma, stres, anlaşmazlıklarla başa çıkmak için yeni yollar bulmak için çalışıyoruz.

Evlilik ve Aile Terapisti psikoterapi ve aile sistemleri alanında eğitim almış, evlilik, çift ve aile sistemleri bağlamında mental ve duygusal bozuklukları teşhis ve tedavi eden uzmandır.
Ailelerin ilişki ve davranış sorunlarıyla başa çıkmasına yardım eden uzman aile terapisti, uzun vadeli çözüm bulur.

Aile ve evlilik terapisti olarak farklı geçmişten gelen ailelerle çalışıyoruz.
Evlilik ve aile terapisti olarak çiftlere, ailelere ve bireylere aile odaklı tedaviler sunuyoruz. Cinsel istismar, uyuşturucu kullanımı, kriz durumları dahil aile bağlamında yaşanan sorunların çözümünde bireylere ve ailelere sorunlarıyla başa çıkma becerileri öğretiyoruz.
Hiçbir evlilik ya da aile mükemmel değildir. Aslında birçok kişi ailelerinde ciddi problemler olduğunu ifade ediyor.

Her aile farklı türden problem yaşar. Yine de birçok ailenin ortak olarak yaşadığı ve strese ve probleme yol açan çatışmalar vardır. Bazı yaygın evlilik ve aile problemleri arasında kimlik, kıskançlık, ekonomik anlaşmazlıklar, çocuk yetiştirme, ev işlerinin paylaşımı, madde kullanımı, akıl hastalıkları, ergenlik sorunları vardır.

Aile ve Evlilik Terapisi nedir?
Ailenin davranış kalıpları bireyi de etkiler, bu nedenle bu da tedavi planının parçası olmalıdır. Evlilik ve aile terapisinde tedavi alanı sadece bir kişi terapiye gelse bile sadece kişi değildir. Kişide yerleşmiş olan ilişkiler bütünüdür.

Evlilik ve aile terapisi;
Kısa,
Çözüm odaklı,
Belirli, ulaşılabilir terapötik hedefli,
Hedefi belirli olarak düzenlenir.

Aile ve evlilik terapisti depresyon, evlilik problemleri, anksiyete, bireysel psikolojik problemler ve anne-baba ile çocuk problemleri dahil çeşitli ciddi klinik problemleri tedavi eder.

Araştırmalar evlilik ve aile terapisinin, standart bireysel terapi kadar hatta bazı durumlarda bireysel terapiden daha etkili olduğunu gösteriyor. Mesela, yetişkin şizofrenisi, efektif bozukluklar, alkolizm ve uyuşturucu kullanımı, çocuk yetiştirme anlaşmazlıkları, ergen uyuşturucu kullanımı, anoreksia, otizm, kronik fiziksel hastalıklar ve evlilik stresi ve çatışmaları gibi konularda.

Evlilik ve Aile Terapisi ne kadar sürer?
Evlilik ve aile terapisi genellikle kısa dönemli terapidir; ortalama 12 seansta biter. Hem evlilik terapisi hem de aile terapisi bireysel terapiye göre ortalama olarak daha kısa sürelidir.

Sıcak, şefkatli ve yargısız bir ortamda çiftlerin ilişki problemlerini çözmelerinde destek eli olmak için objektif bir gözle ilişki kurmak bizim için önemlidir.

Eşlerin birbirleriyle yeniden duygusal bağ kurmalarına ve aldatma, çocuk kaybetme ya da kısırlık gibi krizlerden sonra ilişkilerini yeniden kurmalarına yardım edecek zengin deneyime sahibim
Evlilik terapisine yaklaşımımız sadece çiftlerin yüzleştiği problemleri çözmeye yönelik değil aynı zamanda birbirlerine karşı duydukları seviyi ve ilgiyi de tekrar canlandırmaya yöneliktir.

Evlilik ve Aile Terapisti olarak aile ilişkilerindeki problemleri çözmek ve daha pozitif etkileşimi oluşturmak için ailelerle ve çiftlerle çalışıyoruz.

TOP