Şizoid Kişilik Bozukluğu

 • Başlıca özelliği sürekli toplumsal ilişkilerden uzak durma ve diğerleriyle birlikte olunan ortamlarda duyguların ifadesinden kısıtlı kalma örüntüsüdür.
 • Bu bozukluk genç erişkinlikte görülmeye başlar ve ortaya çıkış faktörleri değişkendir.
 • Şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerin yakın ilişkiler kurma isteği çok azdır. Yoksun görünümlerine de yansır bu durum. yakın ilişkilerin doğabileceği durumlara da ilgisizdirler. Toplumun bir parçası olmaktan doyum sağlıyor gibi de görünmezler.
 • Başkalarıyla birlikte olmak yerine kendi başlarına zaman geçirmeyi tercih ederler.
 • Genel olarak toplumdan uzak yaşamayı tercih eden ya da yalnızlığı seven kişiler olarak görünürler ve hemen her zaman başkalarıyla etkileşimi gerektirmeyecek tek bir etkinlik ya da hobiyle ilgilenirler.
 • Başka biriyle cinsel bir deneyim yaşamaya çok az ilgileri olabilir ve alsalar bile çok az etkinlikten zevk alırlar.
 • Güneş batarken deniz kenarında yürüme ya da cinsel bir eylemde buluma gibi duyusal, bedensel ya da kişilerarası yaşantılardan genelde pek zevk almazlar.
 • Birinci derecede akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur.
 • Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarından gelen ne ilgiye ne de övgüye karşı ilgilidirler. Ayrıca başkaları kendileri hakkında bir şey düşünüyor mu diye düşünür görünmezler.
 • Toplumsal etkileşimin var olan incelikleri hakkında bilgileri olmayabilir ve toplumsal birlikteliğin gereklerine çoğu zaman uygun bir biçimde karşılık vermezler, dolayısıyla toplumsal becerilerden yoksun ya da kendi içine gömülmüş kişiler olarak görülürler.
 • Görünür bir duygusal tepkisellikleri olmadığı için genellikle “donuk” bir dış görünüm sergilerler ve gülümseme ve baş sallama gibi davranışlar ya da yüz ifadeleriyle nadiren karşılık verirler.
 • Öfkelenme ya da neşelenme gibi güçlü duyguları nadiren yaşadıklarını söylerler.
 • Genellikle duygulanımları kısıtlıdır ve soğuk ve uzak görünürler.
 • Geçici olarak bile olsa kendilerini açığa vurma konusunda, kendilerini rahat hissettikleri çok olağan dışı durumlarda, özellikle toplumsal etkileşimleriyle ilgili olmak üzere rahatsızlık veren duygularını söyleyebilirler.

Şizoid Kişilik Bozukluğu İçin

 1. Aşağıdakilerden dördünün ya da daha fazlasının olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, sürekli, toplumsal ilişkilerden kopma ve başkalarıyla birlikte olunan ortamlarda duyguların anlatımında kısıtlı kalma örüntüsü.
 2. Ailenin bir parçası olmadığı gibi, ne yakın ilişkilere girmeyi ister, ne de yakın ilişkilere girmekten zevk alır.
 3. Hemen her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı tercih eder.
 4. Başka biriyle cinsel deneyim yaşamaya karşı ilgisi olsa bile azdır.
 5. Alsa bile çok az etkinlikten zevk alır.
 6. Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur.
 7. Başkalarının övgü ya da eleştirilerine karşı ilgisiz görünür.
 8. Duygusal soğukluk, kopukluk ya da tek düze bir duygulanım gösterir.

 

 1. Sadece şizofreninin, psikotik özellikler gösteren bir duygu-durum bozukluğunun ya da başka bir psikotik bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir. bir yaygın gelişimsel bozukluğu sırasında ortaya çıkmamaktadır.
TOP