Duygu Durum Bozuklukları

Duygudurum Bozuklukları
Duygudurum duygulanım ile sık karışan bir terimdir. Öncelikle ikisini açıklamakta fayda var. Duygulanım, anlık olaylar karşısında sahip olduğumuz neşeli, hüzünlü gibi geçici duyguları ifade eder. Duygudurum ise daha uzun süre taşıdığımız duyguları yani genel ruh halimizi açıklar. İkisi arasındaki farkı bir örnekle açıklayacak olursak arkadaşlarımızın doğum günümüz için yaptığı bir sürpriz karşısında verdiğimiz sevinç tepkimiz, o durumla ilişkili, geçici bir tepki olduğundan duygulanımdır. Birine depresyondasın diyebilmek  için en  az iki hafta gün boyu sürecek depresif duygudurumdan bahsetmek gerekir. Duygudurum, genelde nasıl hissettiğimizle ilişkilidir.

DMS  Kriterlerine Göre Duygudurum Bozuklukları:

1.Depresif Bozukluklar,

  1. Bipolar bozukluklar,
  2. Nedenselliğine göre iki tür olan bozukluk:

1.Genel tıbbi bir durumun yol açtığı duygu-durum bozukluğu

  1. Madde kullanımının yol açtığı duygu-durum bozukluğu

Bipolar bozuklukları depresif bozukluklardan ayıran kısım, kişinin daha önce bir manik, hipomanik, mixed atak geçirmiş olmasıdır. Bipolar bozukluklara bu atakların yanı sıra sıklıkla majör depresif ataklar da eşlik eder.

Majör Depresif Bozukluklar:
Kişinin bir veya birden fazla majör depresif atak geçirmiş olmasıyla belirgindir.  En az 2 hafta ve gün boyu süren depresif duygudurum olmalıdır. Rutin aktivitelere karşı isteksizlik ve ilgide azalma söz konusudur

Distimik Bozukluk:
Kişide en az iki yıl boyunca hemen her gün depresif duygu durumunun bulunmasıyla karakterize bir rahatsızlıktır.

Bipolar –I bozukluğu :
Bir ya da birden fazla manik ya da mixed atakla karakterizedir. Genellikle majör depresif ataklar vardır. Yani kişi bir dönem normalden fazla gayet neşeli, çok fazla enerjik ve hareketli iken diğer bir dönemde kendini kısıtlamak isteyen, sosyallikten zevk almayan bir konumda olabilir.

Bipolar –II Bozukluğu :
Bir ya da birden fazla majör depresif durumun yanı sıra en az bir hipomanik atağın bulunmasıyla karakterizedir. Hipomanide yine normalden fazla bir canlılık ve enerji söz konusudur fakat mani kadar aşırı ve şiddetli değildir.

Siklotimik Bozukluk:
En az iki yıl süreyle bir manik atağın tanı ölçütlerini karşılamayan, hipomanik semptomların olduğu bir çok dönem vardır. Ayrıca majör depresif atağın tanı ölçütlerini karşılamaz fakat depresif semptomların var olduğu birçok dönemin olmasıyla belirlidir.

Başka Türlü Adlandırılamayan Depresif Bozukluk:
Majör depresif bozukluk, Distimik bozukluk, depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğu ya da karışık kaygı ve depresif duygu durum ile giden uyum bozukluğu için tanı ölçütlerini yeteri kadar karşılamayan fakat depresif özellikler gösteren bozukluklar başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk olarak tanımlanır.

Genel Tıbbi Bir Duruma Bağlı Duygudurum Bozukluğu:
Genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğu yargısına varılan, belirgin ve sürekli bir duygudurum bozukluğunun olmasını ifade eder. Yani kişinin bir rahatsızlığı, fizyolojik bir problem vb. bir etken kişinin duygudurumunda büyük değişimlere sebep olabilir.

Madde Kullanımın Yol Açtığı Duygu Durum Bozukluğu:
Kötüye kullanılabilen bir ilacın ya da tedavi için kullanılan bir ilacın, ya da toksinle karşılaşmanın doğrudan bir fizyolojik sonucu olduğu yargısına varılan, belirgin ve sürekli bir duygudurum bozukluğunun oluşmasına neden olan durumlarla karakterizedir.

Başka Türlü Adlandırılamayan Duygudurum Bozukluğu:
Özgül Duygudurum Bozukluklarından (tanımlanmış daha ha önce bahsettiğimiz) herhangi birinin tanı ölçütlerini karşılamayan, başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluk olarak sınıflandırıldığında aralarında bir seçim yapılamayan, duygudurum belirtileri olan bozuklukları tanımlamak için kullanılır.

TOP