Aile Terapisi

Aile Nedir? İşlevleri Nelerdir?

Aile kavramı; anne, baba ve çocuklardan oluşan birey ve toplum yararına bir çok işlevi olan ve bu işlevleri yerine getirdikçe varlığını sürdüren en küçük toplumsal kurumdur.

Aile işlevleri;

  • Temel Görevler: Aileyi oluşturan her bir üyenin bakımı, beslenmesi, korunması , eğitimi gibi yaşamsal gerekliliklerin karşılanmasıdır.
  • Gelişimsel Görevler: Aile üyelerinin ruhsal ve sosyal gelişiminin desteklenmesidir.
  • Kriz Görevleri: Aile üyelerinden herhangi birinin veya tümünün yaşadığı olumsuz olaylarla baş etmesinde aile üyelerinin birbirine destek olmasıdır.

Aile içerisinde üyelerin birbirini daha iyi anlamaları ve birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmaları, bu üç görevin hiyerarşik bir şekilde yerine getirilmesiyle mümkün kılınır. Görevlerde herhangi bir aksaklık söz konusu olduğunda bir takım sorunların ortaya çıkması da kaçınılmaz bir durumdur.

Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi bireysel sorunlardan ziyade ailelerde ortaya çıkan işlev bozukluklarının ele alınmasına dayanan bir terapi yöntemidir. Aile üyelerinin birbirleriyle iletişimi, ilişkileri ve ailenin işlevselliği üzerinde çalışmalarını sürdürür. Ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların hızlı bir şekilde çözüme gitmesini kolaylaştırır.

Aile terapistleri bireylerin davranım ve kişilik bozukluklarının aileden bağımsız ele alınamayacağnı savunur. Bu sebeple bireysel başvurularda da aile görüşmelerini kulanırlar. Bireyin davranışlarının aileyle etkileşim biçimini anlamak için etkili bir yöntemdir.

Aile terapisi uygulamalarında en sık karşılaşılan öyküler;

  • Evlilikle ilgili problemler ; eşlerin her ikisinin de mesleğinin olmasından doğan ev işlerinin paylaşımasıyla ilgili sorunlar, evin geçimi ve çocuk bakımı ile ilgili sorunlar
  • Çiftler arasındaki cinsellik ile ilgili sorunlar
  • Evlilikte bozulma; Boşanmaya gidecek düzeyde şiddetli anlaşmazlıkların varlığı
  • Tek ebeveynli ailelerde annenin veya babanın her iki ebeveynin de görevini üstlenmesinden kaynaklı yaşanan zorluklar ve başa çıkmada problem yaşanması
  • Aile üyelerinden birinin alkol ve maddeye bağımlı olmasından doğan sorunlar
  • Çocukların okulla, ebeveynle yaşadığı sorunlar
  • Ergenlik döneminden kaynaklı krizler

Aile Terapisinin Amaçları

Aile terapisi sorunlu bireylerin iyileştirilmesini değil, tüm aileye yardım ve destekte bulunarak aileye sağlıklı ve işlevsel olan bir yapı kazandırmayı amaçlar. Çekirdek aileden başlanır, aileyle etkileşimde bulunan geniş aileye kadar uzanır. Seanslar tüm aile üyeleriyle birlikte yürütülür.

 

Aile üyeleri, işler iyiye gitmediğinde birbirlerinin zıttına giderek ya sık sık ağız dalaşına girerler ya da konuşmamayı tercih ederler. Aile terapisi, bu karmaşayı çözmeyi çalışır ve aile üyelerinin birbirlerini anlama ve dinleme konusunda onlara yardımcı olacak tüm yöntemlerini kullanır.

Kimi ailelerde güç dengesinin dağılımında eşitsizlik vardır. Çocuğa danışılmadan alınan kararlar, çocuğa açıklama yapılmadan verilen emirler, anne ve babanın aileyi etkileyen konularda tek başına söz sahibi olması ailede bir takım problemlerin doğmasına sebebiyet vermektedir. Aile terapisi ailedeki bu problemleri ortaya koyup bireylerin bu sorununu açıkça konuşmalarını sağlamaktadır.

Aile içerisinde değişen sosyal şartlarda aile üyelerinin rolleri de değişebilmektedir. İşsiz olan ebeveynlerin varlığında aile geçimini büyük çocuğun sağlaması ailede bir takım zorluklar doğurabilmektedir. Aile terapistleri böyle uyum sorunu yaşayan ailelere çözüme yönelik yardımcı omaktadır.

Kayıp, boşanma, iflas, ağır hastalıklar, işten atılma, intihar teşebbüsü gibi kriz durumlarıyla aile karşı karşıya kalırsa aile terapistlerine başvurabilir.  Bu gibi durumlarda terapist aileye destek ve danışmanlık görevi sunar.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP