Testler

Farlı kategorilerde uyguladığımız pek çok test bulunmaktadır. Bireyin talep ettiği test varsa uygulanır. Terapi seansları süregiderken eğer ihtiyaç duyulursa amaca uygu, süreçte fayda sağlayacak, kısa zamanda çok bilgi sağlayacak test varsa , danışanın istek ve arzusuna göre uygulanabilir.

Wısc-R ( wechler Intelligence Scale For Children-Revised)

Stanford Binet zeka testi

Çocuk Objektif Testleri :
Catell 2A
Catel 3A
Gessel
Good Enough
Peabody
Metropolitan
Frostig
Benton
AGTE
Porteus
Kent EGY
Bender Gestalt

MMPI

BEIER Cümle Tamamlama

SCL - 90

TOP