Sorular

Psikolog, davranış ve bilişin de dahil olduğu insan zihnini sistematik olarak araştırır. Psikoloji alanında bir bilim insanı veya klinisyen olarak çalışır. Psikolog bir tıp doktoru olmadığı için ilaç yazamaz, terapi yapar.
Psikiyatrist, hekimdir. Tıp eğitiminden sonra psikiyatrik rahatsızlıkların tanısını koymak ve biyolojik tedavilerini düzenlemek için uzmanlık eğitimi alırlar. Hekim oldukları için ilaçlı tedavi uygulayabilirler.

Psikoterapi, Amerikan psikoloji derneğinin tanımlamasına göre : “hangi ortamda gerçekleşirse gerçekleşsin, bireyleri kişisel gelişimlerinde yaşadıkları engellerle baş etmeleri ve kişisel kaynaklarını kullanarak optimum gelişme sağlamalarına yardımcı olma” anlamına gelir.
Bir yöntemin psikoterapi sayılması için ;
Bir kuramsal temeli olması
Görüşmelerin amaçlarının bir hedefe yönelik olması
Alanda eğitimli, yetkin kişilerce psikolojik iletişimle sürdürülüyor olması gerekir.

Evet, terapi için gelebilirsiniz. Fakat ilaç kullanımı ile ilgili yönlendirmeyi psikiyatristinize danışmanız gerekir.

Evet, kısa süreli çözüm odaklı görüşmeler yapılabilmektedir.

Genelde yeni ve bilinmeyen bir sürece başlamak insana zor gelir ve kafa karıştırıcı olabilir. İnsan doğası bilineni güvenli olarak görürken bilinmeyenden endişe duyar. Terapiye başlarken önemli olan kişinin kendisi için bir adım atmasıdır. Süreçte danışman ve danışan beraber nasıl yol alacaklarına beraber karar verebilirler.

Hayatta her insanın biricik olan yaşantıları vardır. Bu yaşam deneyimleri bazen oldukça zorlu ve ezici olabilir. Böyle deneyimlerin fazla olması insanda acı bir birikime sebep olduğunda birey yükün altında bocalayarak ilerlemeye çalışır. Terapi ise sağlı bireyi temel alır. Kişi için yüklerini atabileceği, güçlü adımlarla ilerleyebileceği bir sistemi hedefler.

Hayır, Terapi merkezimiz özel bir kurumdur. Diğer kurumlarla anlaşmamız bulunmamaktadır.

TOP