Ankara Psikolog Siteme Hoş Geldiniz

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 08:00 - 18:00
İletişim : 0312 439 87 44

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

  • Geç Boşalma

Eşli cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte ( yaklaşık olarak % 75-100), kişi bir gecikme olmasını istemiyorken boşalmada belirgin gecikme ve belirgin boşalma seyrekliği ya da yokluğu belirtilerini en az yaklaşık altı aylı süreyle yaşanmasıdır. Bu belirtiler kişide klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olur. Bu belirtiler, klinik açıdan belirli bir sıkıntıya neden olmaktadır. Bu cinsel işlev bozukluğu cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz ya da ağır bir kişilik bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaz ve bir maddeye ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

  • Sertleşme Bozukluğu

Her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte ( yaklaşık olarak % 75-100), cinsel etkinlik sırasında sertleşme (ereksiyon) sağlamada belirgin güçlük çekme, cinsel etkinliği bitirene dek sertleşmeyi sürdürmede belirgin güçlük çekme, sertlik düzeyinde belirgin azalma belirtileri en az yaklaşık olarak 6 aydır sürmesidir. Bu belirtiler klinik açıdan kişide belirgin sıkıntıya neden olmaktadır. Bu cinsel işlev bozukluğu cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz ya da ağır bir kişilik bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaz ve bir maddeye ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

  • Kadında Orgazm Bozukluğu

Her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte ( yaklaşık olarak % 75-100), orgazmda belirgin gecikme, belirgin orgazm seyrekliği ya da yokluğu, orgazm duyumlarının çok düşük yoğunlukta olması belirtilerinin en az yaklaşık olarak 6 aydır sürmesidir. Bu belirtiler klinik açıdan kişide belirgin sıkıntıya neden olmaktadır. Bu cinsel işlev bozukluğu cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz ya da ağır bir kişilik bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaz ve bir maddeye ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

  • Kadında Cinsel İlgi / Uyarılma Bozukluğu

Cinsel etkinliğe karşı ilgisizlik ya da çok az ilgi gösterme, cinsel içerikli düşüncelerin ya da düşümlerin olmaması ya da çok az olması, cinsel etkinliği başlatmama ya da çok az başlatma, eşinin başlatma girişimlerine karşılık vermeme, her cinsel karşılaşmada ya da neredeyse hepsinde, cinsel etkinlik sırasında, cinsel coşku/hoşlanma olmaması ya da çok az olması,  içten ya da dıştan gelen hiçbir cinsel simgeye (yazılı, görsel ya da sözel) karşı cinsel ilgi / uyarılmanın olmaması ya da çok az olması belirtilerinin en az yaklaşık olarak 6 aydır sürmesidir. Bu belirtiler klinik açıdan kişide belirgin sıkıntıya neden olmaktadır. Bu cinsel işlev bozukluğu cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz ya da ağır bir kişilik bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaz ve bir maddeye ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

  • Vajinusmus- Cinsel Organlarda – Pelviste Ağrı / İçe Girme Bozukluğu

Cinsel birleşme anında vajinaya girme ya da girme girişimleri sırasında vulvovajinada ya da pelviste belirgin ağrı duyma, vajinaya girme eyleminin gerçekleşeceği beklenirken ya da vajinaya girme sırasında ya da girilmesinden ötürü, vulvovajinada ya da pelviste ağrı duymayla ilgili olarak belirgin bir korku ya da kaygı duyma, vajinaya girme girişimi sırasında pelvis tabanı kaslarını çok germe ya da sıkma belirtilerinin en az yaklaşık olarak altı aydır sürmesidir. . Bu belirtiler klinik açıdan kişide belirgin sıkıntıya neden olmaktadır. Bu cinsel işlev bozukluğu cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz ya da ağır bir kişilik bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaz ve bir maddeye ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

  • Erkekte Düşük Cinsel İstek Bozukluğu

Cinsel içerikli düşüncelerin ya düşlemlerin ve cinsel etkinlik için isteğin, sürekli ya da yineleyici olarak az olması ya da olmamasıdır. Klinik gözlem yapan kişi bireyin yaşı ve yaşamındaki genel, toplumsal ve kültürel durum gibi cinsel işlevselliğini etkileyebilecek etkenleri göz önünde bulundurarak böyle bir yargıya varır.

  • Erken Boşalma

Eşli cinsel etkinlik sırasında sürekli ya da yineleyici olarak, vajinaya girdikten sonra yaklaşık bir dakika içinde ve kişinin isteğinden önce boşlama örüntüsüdür. Belirtilerin her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte ( yaklaşık olarak % 75-100), cinsel etkinlikte en az yaklaşık olarak 6 aydır sürmesidir. Bu belirtiler klinik açıdan kişide belirgin sıkıntıya neden olmaktadır. Bu cinsel işlev bozukluğu cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz ya da ağır bir kişilik bozukluğundan ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaz ve bir maddeye ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

  • Maddenin / İlacın Yol Açtığı Cinsel İşlev Bozukluğu

Klinik görünüm ve klinik açıdan belirgin bir cinsel işlev bozukluğu belirtileri, madde esrikliği ya da yoksunluğu sırasında ya da az bir zaman sonrasında ya da bir ilaç aldıktan sonra gelişmiştir. Bu bozukluk maddenin ilacın yol açmadığı bir cinsel işlev bozukluğundan daha iyi açıklanamaz, ayrı bir cinsel işlev bozukluğu olduğunun kanıtları, belirtilerin madde / ilaç kullanımından önce de var olması, akut yoksunluğun ya da ağır eksirliğin bitmesinden sonra önemli bir süre (yaklaşık bir ay) kalıcı olması ya da aurı bir maddenin / ilacın yol açmadığı cinsel işlev bozukluğunun başka kanıtları var olması. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellikte düşmeye neden olur.