Ankara Psikolog Siteme Hoş Geldiniz

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 08:00 - 18:00
İletişim : 0312 439 87 44

Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisi

Cinsel işlev Bozukluklarının Tedavisi

Klinik Değerlendirme:

  • Aile öyküsü
  • Cinsellik öyküsü
  • Psikolojik öykü

Gerek görülürse bunlara ek klinik muayene laboratuvar tetkikleri istenebilir. Değerlendirme süreci sorunu anlamanın yanı sıra sorunu olan bireyin ve eşinin beklentilerine ve ihtiyaçlarını belirlemeyi de hedeflemektedir . Cinsellik oldukça hassas bir konu olması nedeniyle değerlendirme aşaması terapist ile hasta arasında bir ilişkinin kurulabilmesi yönünden de önemlidir.

Değerlendirme aşamasında, çiftlerden alınan bilgiler çerçevesinde cinsel sorunun kişinin hangi yaşam evresinde oluştuğunun ve nedenlerinin anlaşılması tedavi yapılanmaya bilmek açısından önemlidir. Cinsel işlev bozukluğu cinsel yönden işlevsel olunması beklenen dönemin başından beri var ise primer, olan bir işlevsellik döneminden sonra oluştuysa sekonder belirli bir durum uyaran  veya eşleri sınırlı değil ve her ortamda oluşuyorsa total, belirli bir durum uyaran veya eşleri sınırlı ise durumsal olabileceği gibi psikojenik organik veya her iki nedene bağlı olarak oluşabilmektedir onlarla birlikte sorunu hazırlayan ortaya çıkaran ve sürdüren faktörler saptanır.

 

 

Cinsel Terapi:

Klinik değerlendirme sonrası, çiftin cinsellikle ilgili bilgi eksikliğinin belirlenmesi ve bunların tamamlanması, eşler arasındaki ilişkinin ve iletişimin yeniden yapılandırılması, soruna ve çiftin ihtiyacının karşılanmasına yönelik belirlenen ev ödevleri ile tedavinin oluşturulmasına geçilmektedir. Ev ödevlerinin uygulanmasında çift zorlukla karşılaşırsa o zaman zorluğa neden olan durumla ilgili olumsuz otomatik düşüncelerin ve hatalı düşünme biçimlerinin belirlenerek bunların olumlu ve doğru düşüncelere dönüştürülmesi ve yanlış kalıpların düzeltilmesine yardımcı olunur.

Cinsel sorunlar psikiyatrik sorunlar ve ilişki sorunları arasında karmaşık bir etkileşimin bulunduğu kabul edilir. Hawton partnerler arasındaki gelen ilişkide sorun varsa bunun gerek cinsel sorunların oluşumunda gerekse devamında önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle çiftin ilişki sorunları çok şiddetli değilse bu tür sorunlar cinsel terapi seansları içinde ele alınabilmektedir ancak daha ilişki sorunlarını varlığımın cinsel tedavide başarılı bir sonuca ulaşmaya engel olabileceği de unutulmamalıdır. Kadınlar için cinsel tatmin ile gelen ilişkinin niteliği arasında yakın bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Eğer kadın ilişki içinde kendisine saygı duyulmadığını değer verilmediğini ve onurunun kırıldığını hissederse cinsel ilgisine kaybeder.

Sonuç olarak iyi bir cinsel yaşam için aşağıdakileri önemli olduğunu söyleyebiliriz:

*Cinsellikle ilgili bilgiye sahip olmak yanlış inanışları ve gerçek dışı beklentin kaldırılmasını sağlamak,

*Cinselliği karşılıklı bir alışveriş olarak kabul edip cinsel aktivite sırasında performansları orgazma yönelik yerine zevk almayı amaçlama,

*İletişimi cinsel alanda kullanabilmek, cinsel yaşam duygular ve arzular hakkında eşle konuşmak,

*Hem eşinin hem kendisinin gereksinimlerini saygı duyup önem vermek,

*Eşlerin aralarındaki farklılığı anlayabilmek kabul edelim edilebilmek ve buna saygı göstermek.