Ankara Psikolog Siteme Hoş Geldiniz

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 08:00 - 18:00
İletişim : 0312 439 87 44

EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA

EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA

 

Evlilik öncesi ilişkiler dönemi, birbirini tanımayan iki farklı bireyin evlilik kararı alabilmesi için birbirlerini tanımaları ve anlaşma sağlamaları gereken dönemdir. Evlilik öncesi ilişkiler, sözlülük, nişanlılık gibi kişisel, toplumsal olanaklar bu ilişkileri yerine getirmek için varlardır. Birbirinden tamamen farklı geçmiş yaşantılara, kültürel özelliklere ve kişiliğe sahip bireylerin bir araya gelmesi bu süreçte bazı sorunlar yaşamalarına sebep olabilmektedir. Çiftin birbirlerini tanımaları evlilik kararının alınmasından önce kendilerini bilmeleri ve birbirlerini daha iyi anlamaları için önemli görülmektedir. Bireyler bu süreçte karşısındaki insanın özelliklerini ve beklentilerini anlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle de öncelikle kendi özellikleri ve isteklerinin farkına varmaları gerekmektedir.  Eş seçiminde, kendini ve başkasını sevebilme, kabul edebilme, değer verebilme, sorumluluk alabilme, stresle başa çıkabilme gibi özellikler ön plana çıkmaktadır.

Evlilik öncesi süreçte bireyler gelecekle, ev ekonomisi, çocuk sahibi olmak ve çocuk eğitimi, işle ilgili, arkadaşlık ve boş zaman etkinlikleri hakkında konuşma fırsatı bulabilmektedir.  Bu konuşmalar sayesinde bireyler sadece kendileri ile ilgili kullandıkları ben dilinden çift ilişkilerini yansıtan biz diline geçiş yaparlar. Evlilik ilişkisinin sağlam olması da bu iki kişinin bütünleşmesi ile gerçekleşmektedir. Bireylerin bu noktada ilişkileri hakkında konuşabilmeleri, ilişki problemlerini konuşmalarına fırsat tanır ve bireyler ilerde yaşayacakları problemlerin provasını yapıp problemlerle nasıl baş edebileceklerini deneyimlerler. Evlilik ilişkisine hazır olmak ve becerilere sahip olmak ilişkinin başarısı için önem arz eder ve yardım meslekleri de önleyici çalışmalarla çiftleri bu sürece hazırlamaktadır. Psikolojik danışma alanında da evlilik öncesi danışma çalışmaları bu anlamda yürütülmektedir.

Evlilik öncesi danışma genel olarak iki unsurdan oluşmaktadır, iletişim ve problem çözme ve evlilik yaşamı ile ilgili bilgilerin çifte öğretilmesidir. Evlilik öncesi psikolojik danışma sağlıklı kişilere verilmektedir. Önleyici ruh sağlığı çalışmaları kapsamında yürütülen bu çalışmaların amacı, sorun ortaya çıkmadan önce durdurmak, bir sorun davranışının oluşumunu azaltmak, var olan sorunun etkisini azaltmak, bireylerin duygusal ve fiziksel yönden iyi oluşlarını artıracak davranış, tutum ve bilgilerini güçlendirmek ve fiziksel ve duygusal iyi oluşu artıracak etkinliklerin düzenlemesidir.

Sağlık bir ilişki sürdüren bireylerin, kişisel sorumluluğu kabul edip özsaygı sahibi olduklarını, çiftlerin birbirlerini cesaretlendirdiklerini, duygularını dürüst ve açık bir şekilde ifade ettiklerini, karşısındakinin duygularını empati ile anlayabildikleri, birbirlerini kabul ettiklerini ve değer verdiklerini, ilişkiyi desteklemek için uygun davranışlarda bulunduklarını, çatışmaları çözdükleri, eşit bir ilişki sürdürmek için çaba gösterdiklerini belirtilmektedir.

Bunları sağlamak için evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinde, bekarlıktan evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırma, aileleri ve çiftin ilişkiden aldıkları doyumu arttırma, çiftler arası yakın davranışlar geliştirme, ilişkideki bağlılık ve yakınlık duygularını geliştirme, iletişim becerileri kazandırma, çatışma becerileri kazandırma, belirli konularla ilgili çiftin konuşmasını sağlamak için çalışmalar yürütülür.

Evlilik öncesi psikolojik danışmada, çiftlerin genel olarak dinleme becerisi, kendini ifade etme becerisi, empati becerisi, çatışma yönteme becerisi, tartışma ve uzlaşma becerisi ve sorun ve çatışma çözme becerisi kazanmaları beklenmektedir.

Danışmada ele alınan konular, ilişki özgeçmişi ve evlilik planı ile başlar. Çiftlerin ve ailelerin evlilik hazırlıklarında anlaşıp anlaşamadıkları, çiftin öyküsü ile anlaşılır. İletişim, ilişkinin en önemli bilgisini vermektedir ve bir taraftan da çiftin en büyük sorunu olabilmektedir. Dinleme, konuşma, sözsüz iletişim, açık ve doğru mesajların verilip verilmediği, geri dönütler ve destekleyici olumlu ifadeler bu konuda dikkat edilmesi gereken alanlardır. Çatışmalar, evlilik ve ilişki yaşamının doğal ve evrensel bir parçasıdır ve kaygı yaratır. Ancak bu kaygı bireyler tarafından doğru sağlıklı ve anlayışlı bir iletişim ve etkileşim nedeni olarak kullanılır ve çözümlenirse ilişki sağlıklı bir biçimde devam eder. Tersi biçimde, uyum bozulmasına ve zorlanmalara yol açabilir. Bireylerin bu sebeplerden ötürü çatışmalarını çözmeye istekli olması gerekmektedir. Ebeveynlik ve çocuk sahibi olmak da evlilik öncesi konuşulması gereken konulardandır. Ebeveynlik çiftlere olumlu ve olumsuz olarak bir çok değişiklik getirmekte ve zorlu bir dönem olmaktadır. İlk çocuğun doğumuyla birlikte çift en büyük sorununu yaşamaktadır. Süreç bir çok insan için en mutluluk verici dönem olsa da beraberinde büyük sorunlar getirmektedir. Çift ilişkisinden ebeveyn olmaya geçiştir ve anne baba rollerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Cinsellik evlilik öncesi konuşulması gereken en önemli konulardandır. İlişkide koşul olamamasına ve ilişkilerdeki sıklığı değişmesine rağmen duygusal ve fiziksel etkileri ilişkiler açısından göz ardı edilemeyecek boyutlardadır. Bilgi edinme ilk adımdır. Toplumsal öğretiler ve gerçekçi olamayan bilgiler sebebiyle eş ilişkisinde sorunlar yaşanabilmektedir. Evlilik öncesi psikolojik danışmada da cinsel eğitim konuları ele alınarak eşlerin doğru bilgilere ulaşmaları beklenmektedir. Evlilik bir taraftan da ekonomik bir birliktelik getirmektedir. Bu nedenle evlilik öncesi dönemde finansal konular da ele alınır. Eşlerin birbirinden farklı değerlere, manevi duygulara ve dini inançlara sahip olması olası bir durumdur. Benzerlik göstermeyen bu özellikler evlilik öncesinde ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Kadın ve erkeğin ev içi sorumlulukları ve rollerin güçlü olma durumu üzerindeki etkileri önemli konulardandır. Çiftlerin eşitlikçi mi yoksa daha geleneksel roller mi beklediği eşlerinden önemlidir. Bu rollere ilişkin farkındalık yüksek ise evlilikte doyum alma şansı da artacaktır. Bireylerin karşı taraftan beklenti, istek ve ihtiyaçlarını açığa vurma biçimleri farklıdır. Bazıları açık bir biçimde ifade etmekteyken bazı bireyler karşı taraftan isteklerini anlamalarını bekler bu da bireyler arası çatışmaya ve anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Evlenecek olan bireylerin yaşam türleri ve kök ailelerinden getirdikleri ayrımlaşmalar ile evlilik ilişkisi kurulur. Bu nedenle aile kurulurken bireyler geçmiş aile deneyimlerinden etkilenir ve geçmiş kuşak etkisi yeni kurulan aile de gözlemlenebilir. Çiftlerin kök aile dinamiklerini, nasıl biçimlendirdiklerini, partnerlerinin aile ilişkilerinin nasıl olduğunu anlamaları gerekmektedir.  Evlenecek bireylerin ortak zaman geçirdikleri ve bireysel görüştükleri arkadaşlarının olması, birlikte ve ayrı geçirdikleri zamanda neler yaptıkları ve eğlenme türleri önemlidir. Çiftlerin ayrı arkadaşlarının olmaması istenilen bir durum değilken karşı tarafa bu kişileri tanıtmak ve haberdar etmek önemlidir.

Yukarıda bahsedilen konuların ele alındığı danışma sürecinde görüşme teknikleri kullanılarak bireyler hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla bir çok araç ve yöntem kullanılarak bireylerin ilerde yaşayacakları problem durumlarını önceden belirleyip önlemek amaçlanmaktadır.