Ankara Psikolog Siteme Hoş Geldiniz

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 08:00 - 18:00
İletişim : 0312 439 87 44

SAĞLIKLI AİLE

SAĞLIKLI AİLE

 

 Sağlıklı aileler fonksiyonlarını yerine getirebilen ailelerdir. Aile üyelerinin sağlıklı olduğu ve iletişimin tarafları memnun ettiği bir aile ortamıdır. Çatışma vardır ancak bireyler çatışma ile baş edebilme becerilerine sahiptir. Aile üyelerinin psikolojik olarak sağlıkları yerindedir. Gelişimsel değişikliklere kolay adaptasyon vardır ve başarılı bir biçimde yeniliklere uyum sağlanabilir. Bu tip ailelere ‘’sağlıklı’’, ‘’iyi işlevsel’’, ‘’güçlü’’ veya optimal’ ’denilebilmektedir.  Bu tip ailelerde çok az problem yaşanır ve normal şartlarda fonksiyonlar iyi yerine getirirler.

Yetişkinler bu ailelerde kendi kişisel özelliklerini korur. Yetişkinler şefkatli, sıcak ve sorumluluk sahibi olarak tanımlanabilmektedir. Bedenlerini algılayış biçimleri olumlu, şimdi ve burada ve genel duyguları deneyimleyebilirler. Bireyler yaratıcı, üretken, gerçekçi ve başarılarını kutlayabilen yapıdadırlar. Bireysel olarak karar alabilen uygulayabilen, olgun davranışlar gösterebilen, kendileri ve başkaları hakkında gerçekçi değerlendirmeler yapabilen kişilerdir. Problem yaşadıkları durumlarda sorumluluklarını üstlenip bunu kendi başlarına çözüm üretebilirler. Bu bireyler kendi yaşamlarını değerleri ve hedefleri doğrultusunda yönlendirebilen kişilerdir. Başkalarından kolayca etkilenmez ve farklılaşmış benlik geliştirebilirler.

Olgun olan bu aile üyeleri kendilerine saygılı ve olumlu bir benlik algısına sahiptirler. Kendilerini tüm fantezileri, fonksiyonları, düşünceleri, duyguları, hakaretleri, başarıları ve hataları ile kabul edebilir yapıdadırlar. Kendilerini her yönüyle tanıma amacıyla çaba göstermeye devam ederler. Yapabilecekleri ve yapamayacaklarının farkındalığı içindedirler ve buna yönelik bir güven duygusu hissederler. Cinsel kimlik uyumları olumludur ve biricik olduklarına inanırlar. Aile üyeleri kendi fikirlerini, beklentilerini ve korkularını korku duymadan, açık bir biçimde ifade edebilirler. Ailede göz teması vardır, kurallar açık biçimde belirlenmiştir, iletişimde kesin ses tonu ve yeterli beden dili kullanılır. Duygular sekteye uğramadan ifade edilebilir.

Aile üyeleri birbirleriyle iletişim kurarken mesajlarını açık, tamamlayıcı, uygun bir biçimde ifade ederler. Aile üyeleri arasında birbirine karşı dürüst, içten, güvenilir ve sevgi dolu bir yaklaşım vardır. Birbirilerinin özerkliklerine müdahale etmezler. Bu türde etkileşime ifade edici etkileşim de denmektedir. İfade edici etkileşim içten, duygusal ve bireylerin gelişimi için destekleyicidir. Birlikte fazlaca zaman geçiren aile üyeleri bu türde etkileşimlerini ‘’ birliktelik’’ olarak tanımlamaktadır.

Sağlıklı aile üyeleri etkileşimlerini kendileri yönlendirir, kurallara bütün aile üyeleri katılır. Kurallar ve beklentiler bireylerin durumuna göre biçimlendirilebilir. Sağlıklı aile üyeleri, olanları görme ve söyleme, hissettiklerini ve düşüncelerini söyleme, istediğini hissetme, istediklerini söyleme ve risk alma konularında özgürdürler.

Kurallar açısından aile esnektir ve üyelerin bireysel özgürlüklerine, kendilerini gerçekleştirmelerine engel olunmaz. Bir problem durumu yaşandığında kurallar sayesinde akılcı seçimler yapılır ve mantıklı davranılabilir. Ailede roller açık, belirgin ve birbirini tamamlayan şekildedir. Aile üyelerinden bazıları rollerini yerine getiremediği durumda diğerleri bu rolü tamamlayarak o üyeyi rahatlatmaktadır. Roller üyelerin yaşına, cinsiyetine, kültürel değer ve beklentilerine uygun biçimde verilmektedir. Cinsiyet rolleri farklılaşırken cinsiyetler arası bir üstünlük söz konusu değildir.

Eşler rollerini fonksiyonları tamamlamak için yerine getirirken kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar, desteklenir ve kabul edildiklerini hissederler. Cinsel ilşkileri olumludur ve aralarında sevgi ilişkisi vardır. Hak ve görevler açısından anlaşmışlardır. Bir problem yaşandığında açıkça tartışma ve problem çözümü için birlikte çaba harcama söz konusudur. Çocukları yetiştirirken disiplin ve otoritede birlikte hareket ederler. Çocuklarının eğitimini birlikte üstlenip, ihtiyaçlarını karşılarlar. Çocuklarının özellikle farklı kişilik geliştirmelerine, olumlu benlik algısı ve benlik saygısı oluşturmalarında destekçilerdir.

Sağlıklı ailelerin belli başlı fonksiyonları vardır.

 • Duyguları Paylaşma: üyelerin birbirlerine karşı tüm duygularını pozitif ya da negatif ayırmaksızın açıkça ifade etmesidir.
 • Duyguları Anlama: Her bir aile üyesi, diğer aile üyeleri yarafından anlaşıldığı duygusunu yaşamaktadır.
 • Bireysel Farklılıkları Kabullenme: Aile üyelerinin bireysel farklılıkları hoşgörülü karşılanır ve bütün aile üyeleri kendi sınırlarını geliştirmeleri için destek verilir.
 • İlgi ve Sevgi Duygularının Gelişimi: Aile üyelerinin etkileşiminde ilgi ve sevgi vardır. Aile üyelerinin kendilerini değerli hissetmelerine ve aidiyet duygusu geliştirmelerine yardımcı olur.
 • İşbirliği: Aile fonksiyonlarını yerine getirmek için her aile üyesinin birbirine yardım etmeye gönüllü olmasıdır.
 • Mizah Duygusu: Ailede yaşanan olaylarla ilgili espri ve şakalar yapabilme yeteneğidir.
 • İhtiyaçların Karşılanması: Yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan başlayarak (yeme, içme, barınma) tüm ihtiyaçların karşılanmasıdır.
 • Problem Çözme: Demokratik bir biçimde problemlerin ele alınması ve çözümler üretilebilmesidir.
 • Geniş Bir Felsefi düşünce: Aile hayatının temel değerler sisteminin bulunmasıdır.
 • Taahüt: Üyelerin ailenin huzuru ve rahatı için garanti vermesidir.
 • Takdir: Düzenli olarak üyelerin birbirini kutladığını ifade etmesidir.
 • İletişim: Üyeler arası sağlıklı iletişim kalıplarının bulunmasıdır.
 • Zaman Harcama: Üyelerin birlikle olumlu ilişkiler ve birliktlik duygusunu güçlendirme amacıyla zaman geçirmesidir.
 • Başa Çıkma: Sorun çözümünde kullanılan becerileri içerir.